Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PALAU-SACOSTA

Navegació

Menú principal

Qui som

Imatge de complement
Ampliar imatge Link
Qui som :

Una associació de veïns i veïnes que treballem voluntàriament per millorar la qualitat de vida del nostre barri: Palau-sacosta.

- Una associació dinàmica, activa, dialogant i creativa, formada per un equip de persones amb voluntat d’il·lusionar i engrescar la ciutadania a la participació, amb voluntat de treball i entrega,  que volem dedicar part del nostre temps lliure en benefici dels ciutadans amb qui compartim veïnatge a Palau-sacosta.

Qui en pot formar part:

 

Poden formar part de l’ Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta totes les persones que visquin , treballin o tinguin algun vincle amb el barri de Palau-sacosta.

 

Què fem:

- Defensem el dret a viure en un barri net i saludable, que preservi la salut i el benestar individual i col·lectiu.

- Potenciem el sentiment de pertinença , el coneixement del barri i la participació democràtica del veïnat en la gestió dels assumptes que afecten el barri.

- Duem a terme accions que facilitin cohesió, la relació i la col·laboració veïnal.

- Defensem els interessos dels nostres veïns davant d’institucions, entitats i organismes.

- No ens limitem a una activitat també molt important com és l’organització de festes, actes culturals i gestió del lleure, sinó que pretenem anar més enllà, relacionar-nos amb les altres A.de V. de la ciutat, amb entitats de tot tipus i amb l’Ajuntament per treballar conjuntament.

- Ens proposem treballar com un gran equip il·lusionat, transmetent i compartint aquesta il·lusió a altres barris de la ciutat per gaudir tots plegats d’una millor qualitat de vida que és el que tots desitgem.

- Pretenem mantenir una relació sempre oberta, positiva i dialogant amb les administracions i altres organismes.

 

Com ho fem:

 

- Promovent el coneixement de l’antiga realitat social, geogràfica, econòmica i històrica de Palau-sacosta, vetllant alhora per a la preservació i la dignificació dels signes d’identitat d’aquest antic municipi.

- Treballant per aconseguir uns locals socials propers que facilitin la relació i la cohesió dels ciutadans de la zona.

- Mantenint informada la ciutadania de la dinàmica de l’Associació a través d’una web actualitzada permanentment i de contactes amb els mitjans de comunicació sempre que els temes es considerin prou importants des del punt de vista de l’interès general.

- Visitant i trepitjant periòdicament els diversos indrets de Palau-sacosta, a través dels vocals, dels veïns de cada lloc, dels centres educatius, i de les entitats esportives i assistencials del barri per conèixer de manera directa la realitat, la situació,  les aspiracions i les possibles mancances per plantejar els temes junts, assessorar-nos amb tècnics i professionals especialistes qualificats, a fi de poder oferir una bona ajuda i dirigir als poders públics pertinents les propostes oportunes en cada cas, i fer-ne el seguiment.

- Prioritzant la voluntat d’entesa, de diàleg i de col·laboració per davant de la confrontació arrauxada, sense renunciar a la fermesa amb la que s’han de defensar els legítims interessos dels ciutadans. La unió i la il·lusió d’un bon equip ens ha de donar tota la força per aconseguir l’atenció i el respecte que mereixem els ciutadans.

- Participant de forma activa en tots els afers de la ciutat que ens afectin com a ciutadans de Girona.

- Sensibilitzant el veïnatge que ja podem vehicular les propostes  d’interès general a través de l’Associació i no a nivell individual com hem hagut de fer massa sovint fins ara.

- Instant també  l’Ajuntament perquè informi els veïns i veïnes de qualsevol iniciativa, obra o decisió que els afecti, de manera que puguin expressar les seves opinions i aportar i vehicular les corresponents propostes a través de l’Associació perquè siguin tingudes en compte en la mesura que es mereixen.

- Procurant que les reunions siguin profitoses, seguint amb rigor l’ordre del dia preestablert, vetllant que la durada no sobrepassi el temps determinat i que els acords siguin clars i restin reflectits en les actes i comunicats a tots els socis.

 

Àmbits d’actuació i pla de treball inicial:

 

Tot i que sempre restarà oberta a noves incorporacions aquesta és una primera relació dels àmbits d’actuació que configuren el pla de treball inicial:

- Seguretat de les persones i els seus béns i control del vandalisme i de les bretolades.

 

- Estat de carrers i camins públics, voreres, enllumenat i mobiliari urbà.

 

 

Annex: FOTO  (jpg 76.33KB)
Enllaç:  ON SOM