Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PALAU-SACOSTA

Navegació

Menú principal

AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE PALAU-SACOSTA

Cercador

Imatge de complement Ampliar imatge
30/03/2017

 PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL DE PALAU-SACOSTA.GIRONA DIUMENGE 2 D’ABRIL DE 2017, A LES 7 DE LA TARDA

Imatge de complement
07/02/2017

 RESUM DE LA REUNIÓ DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE PALAU-SACOSTA

El dia 5 de febrer de 2017 a la reunió de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta es va informar i aprovar la gestió duta a terme per la Junta Directiva durant l’any 2016. Gestió tant pel que fa a aspectes relatius al Departament de Justícia (inscripció de la modificació dels estatuts i dels nous càrrecs), com pel que fa al suport a les Comissions encarregades d’organitzar les festes tradicionals (Sant Miquel i Sant Antoni) i altres actes que van tenir lloc al llarg de l’any com, per exemple, el X Concert de Música Sacra a Palau-sacosta.

També es va informar de la regularització documental amb l’entitat bancària i es van aprovar igualment la gestió econòmica i els comptes anuals. Es va posar una atenció especial en les memòries econòmiques de les activitats realitzades i en l’administració i correcta destinació de les subvencions rebudes.

Com que enguany no s’havien de elegir i/o ratificar els càrrecs es va acabar la reunió amb l’acord final de seguir col·laborant mútuament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i altres entitats, si és el cas, en tots aquells objectius i aspectes que inclouen els estatuts i que en el seu moment ja es van recollir en un document que es va fer arribar a l’esmentada Associació.

Imatge de complement
07/02/2017

 Què és? 

L'Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta va néixer amb l'objectiu de mantenir les festes tradicionals de l'antic municipi de Palau-sacosta i, alhora, organitzar activitats culturals i de gestió de l'oci que facilitessin la interrelació  dels veïns i amics de Palau i de tota la ciutadania en general. També, ja que no hi havia una Associació de Veïns que representés el conjunt del territori de l’antic municipi de Palau-sacosta, es va incloure com un dels objectius l’aconseguir locals socials adients i propers per a ús de la ciutadania.

La dispersió de la població i els profunds canvis que ha significat el creixement de la ciutat de Girona cap a Palau-sacosta a partir de 1963, any de l’annexió forçosa del municipi a la ciutat de Girona, podia significar la despersonalització de l’antic poble i que s’acabessin perdent els referents històrics, socioculturals i identitaris i, fins i tot, les festes tradicionals. Això feia necessària la creació d'una entitat que vetllés per la memòria de tots aquests elements, el sosteniment de les tradicions i, alhora, donar-los a conèixer al nou veïnatge.

 

Els Estatuts de L'Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta, tot i que ja en part funcionava de fet com a Comissió de Festes des de feia anys, van ser inscrits en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya de Girona en la Secció 1a, número 1325, en data 22 de setembre de 1986. Recullen els objectius i regulen els aspectes organitzatius de l'associació.

L'Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta és una associació sense patrimoni i sense ànim de lucre. Per assolir els seus objectius compta només amb aportacions voluntàries, amb subvencions i ajuts d'Entitats i Institucions i amb la dedicació personal dels socis i d’altres col·laboradors i col·laboradores particulars.

 

 

 

Imatge de complement Ampliar imatge
06/02/2017

 Poden formar part de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta, totes aquelles persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, d’acord amb el que estableixen els estatuts. No s’exclou ningú pel fet de formar part d’una altra associació, els estatus de la qual no contradigui els propis de l’Agrupació.

Des del primer moment el conjunt de socis ha estat format per residents a l’àmbit territorial de l’antic municipi de Palau-sacosta i per persones que, sense residir-hi, s’hi han mantingut vinculades i/o relacionades. Tots els socis i sòcies compartim els mateixos objectius. Alguns mantenim viu el record de l’annexió forçosa a la ciutat de Girona. D’altres, sense haver-la viscuda, també la coneixem i desitgem que aquest fet històric, que va significar un gran impuls per fer possible la ciutat d’avui, sigui conegut no només  per qui hagi fet l’opció de viure en algun indret del territori de l’antic municipi de Palau-sacosta, sinó per tota la ciutadania gironina. I no sols això, sinó que conegui també  la realitat geogràfica, històrica, sociocultural i humana que l’ajudin a interpretar les arrels i les tradicions que ens esforcem en mantenir. Conèixer i difondre les nostres arrels de poble i mantenir les tradicions entenem que és una manera de fer cultura.

Imatge de complement Ampliar imatge
05/02/2017

 Per ser fidels a l’objectiu fundacional de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta esmentat al començament,

- Potenciem la interrelació i el contacte entre el veïnatge, els amics i amigues de Palau-sacosta i la ciutadania en general.

- Procurem mantenir i difondre les festes tradicionals i els elements històrics i signes d’identitat de l’antic municipi.

- Col·laborem amb les institucions, organismes, entitats establiments i associacions en tot allò que s’adigui amb els nostres estatuts.

- Mai no hem deixat d'organitzar les nostres festes tradicionals: la Festa Major, per Sant Miquel a finals de setembre i la Festa Petita, per Sant Antoni a mitjans de gener. Tot i que l’àmbit territorial de l’antic Palau-sacosta ha perdut la unitat i en aquests moments alguns indrets ja formen part de diferents barris de la ciutat de Girona (Sant Pau-Pla de Palau, Montilivi) ens alegra seguir compartint aquestes festes tradicionals amb els veïns i veïnes que s’han trobat adscrits a aquests altres barris. I encara ens alegra més comprovar que per a moltes persones aquestes festes continuen essent també les seves festes.

- Hem organitzat, quan ha estat possible, sortides anuals obertes a totes les edats, per la qual cosa hem intentat que continguin elements culturals, d’oci, d'excursionisme i de coneixement del territori.

- Hem promogut també trobades per a aprendre a ballar sardanes per a gent de totes les edats. S’han fet també arrossades, obertes a tothom, i xocolatades la nit de Nadal al voltants de la mitjanit, coincidint amb la sortida de la Missa del Gall.

- Vam organitzar un altre espectacle tradicional a les nostres contrades: Les representacions d’El Pessebre Vivent de Palau-sacosta, activitat que es va dur a terme durant quinze anys. 

Segons el moment i les circumstàncies, s'han pogut organitzar més o menys actes i espectacles per a totes les edats, inclòs un partit de futbol entre casats i solters.

Podríem situar els moments culminants en els anys vuitanta i noranta.

- Hem treballat per aconseguir la creació d’una Associació de Veïns en la que es poguessin sentir representats tots els indrets i nuclis de l’antic municipi que ho desitgessin. Les necessitats actuals fruit de espectacular desenvolupament i expansió urbana del territori ha crescut molt. L’Agrupació Cultural no va ser creada per vehicular aquestes necessitats veïnals ni aquest objectiu estava contemplat en els seus estatuts. Per això el nostre esforç i la nostra voluntat de contribuir a la creació d’aquesta Associació. El procés va ser llarg i no va ser fàcil en un territori tan dispers i amb tants indrets i sectors diferents, però vam comptar sempre amb el suport de l’Ajuntament en la persona responsable de la regidoria de barri.   Sortosament aquest objectiu va culminar el passat 2012. Aquest fet ens omple de satisfacció i des del primer moment vam oferir a aquesta nova associació la nostra col·laboració en tot allò en què puguem participar d’acord amb els nostres estatuts. Desitgem a aquesta Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta una llarga trajectòria plena d’encerts en benefici de tot el veïnatge.